It’s HER!

{:en}Dessy Dobreva{:}{:bg}Деси Добрева{:}

01.09.2008
Desi Dobreva
1. Zashto Taka
Music & arrangement: Konstantin Tzekov
Lyrics: Zhivka Shopova

2. Brala Moma Ruzha Tzvete (folklore song)
Arranged by: Rumen Toskov & Desi Dobreva

3. Makedonsko Devoyche (folklore song)
Arranged by: Svetoslav Loboshky

4. Smilyana (folklore song)
Arranged by: Aleks Nushev & Desi Dobreva

5. LaLive
Music & arrangement: Desi Dobreva
Lyrics: Zhivka Shopova

6. Sinyo
Music & lyrics: Desi Dobreva
Arranged by: Aleksandar Kiprov & Denny Draganov

7. V Rozi Ot Mugla (feat. Lubo Kirov)
Music & arrangement: Konstantin Tzekov
Lyrics: Zhivka Shopova

8. Rosni Mi Rosni, Rositze (folklore song)
Arranged by: Angel Zabersky-son

9. Devoyko, Mari Hubava (folklore song)
Arranged by: Desi Dobreva

10. Lilyano Mome (folklore song)
Arranged by: Svetoslav Loboshky

11. Hubava Si, Moya Goro (music: folklore)
Lyrics: Lyuben Karavelov
Arranged by: Desi Dobreva & Valentin Bobevsky

12. Zhulto
Music & arrangement: Desi Dobreva

Music recorded in 2005-2008 in Sofia, Bulgaria by Aleks Nushev at Music Laboratory PHD; by Iskren Iskrenov and Julian Janev at Vinyl Studio; by Milko Mihaylov at Krasi Mayski Studio; by Denny Draganov at 3D Studio. Mastered by Iskren Iskrenov and Julian Janev.

Share: